06/2015

Detal 17

Wezgłowie łóżka wykonane z materiału według wzoru, połączone z panelami z okleiny dębowej bielonej